Janssen & Driesen, Geassocieerde notarissen te Tienen

 

Janssen & Driesen

Geassocieerde notarissen te Tienen

Regels met betrekking tot de verschuldigde betalingen

In het kader van de Wet Breyne (Woningbouwwet) gelden specifieke regels over de betalingen door de koper aan de verkoper.

 

De belangrijkste regels met betrekking tot de verschuldigde betalingen in het kader van de Woningbouwwet zijn:

  • De aannemer, verkoper of promotor mag geen enkele betaling eisen of aanvaarden vooraleer de overeenkomst is afgesloten.
  • Bij het sluiten van de overeenkomst mag het voorschot maximaal 5% van de totale prijs bedragen.
  • Indien een bouwgrond verkocht wordt (of een aandeel daarin), mag de prijs ervan slechts gevraagd worden bij het verlijden van de akte. Er wordt in dit geval rekening gehouden met een (eventueel) betaald voorschot. Indien er al werken werden uitgevoegd op de bouwgrond, kan de prijs daarmee vermeerderd worden. Dit gebeurt met goedkeuring van de betrokken architect, in de vorm van een afschrift dat aan de akte wordt gevoegd.
  • De betalingsschijven moeten overeenkomen met de waarde/prijs van de reeds uitgevoerde werken. Bovendien is het saldo van prijs van de werken slechts opeisbaar in delen die niet hoger mogen zijn dan de prijs van de reeds uitgevoerde werken.
 

Elke overeenkomst die opgesteld is in strijd met deze principes, is vatbaar voor vernietiging. Bovendien riskeert de verkoper, aannemer of promotor een gevangenisstraf en/of geldboete indien hij voortijdig een betaling vraagt of aanvaardt.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .