Janssen & Driesen, Geassocieerde notarissen te Tienen

 

Janssen & Driesen

Geassocieerde notarissen te Tienen

Verplichte bijlagen

Met het oog op de bescherming van de koper of bouwheer, moet zowel aan de onderhandse overeenkomst als aan de authentieke akte, drie documenten verplicht worden bijgevoegd.

 

Het gaat om volgende bijlagen:

  • De nauwkeurige plannen en bestekken, zodat de koper of bouwheer zo nauwkeurig mogelijk geïnformeerd wordt over het voorwerp van de overeenkomst
  • De statuten van het gebouw (indien het gaat om de oplevering van een appartement)
  • De basisvoorwaarden inzake de gewestelijke overheidstegemoetkomingen
 

In sommige gevallen worden volgende documenten eveneens bijgevoegd aan de notariële akte:

  • Het architectenattest, indien bij de authentieke akte betaling wordt gevraagd voor de reeds uitgevoerde werken
  • Een afschrift van de overeenkomst waarbij een waarborg wordt verleend (wanneer de koper of bouwheer werkt met een “niet-erkende” aannemer)
 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .